H.C. Andersen: Optegnelser af honorarer i forhold til C. A. Reitzels Forlag

H.C. Andersen: Optegnelser af honorarer i forhold til C. A. Reitzels Forlag

H.C. Andersens optegnelser af honorarer i forhold til C. A. Reitzels Forlag

En samlet fortegnelse over H.C. Andersens honorarer for sine udgivelser på C. A. Reitzels forlag i perioden 1854 -1874. “Mit Livs Eventyr” udkom dels som bind 21-22 i “Samlede Skrifter”, dels som separat udgave.

Se også:

Foto: Lars Bjørnsten 2002