Baggrunden for digtet “Soldaten” (1)

H.C. Andersen digt “Soldaten”

I H.C. Andersens barndomserindringer i “Mit Livs Eventyr” nævner digteren de spanske soldater indtog i Odense. Dette gjorde så stort indtryk på ham at han skrev digtet “Soldaten

H.C. Andersens lille digt “Soldaten” fra 1829 byggede på hans barndomserindringer om spanierne. Digtet var meget populært i Tyskland og indgik i de tyske soldatersangbøger, som en fast bestanddel helt frem til 2. verdenskrig.

H.C. Andersen erindringer om spaniernes indtog gjorde et stort indtryk på ham. I ’Levnedsbogen’ fra 1836 skriver han, at spaniernes ophold på Fyn i 1808 indprentedes i hans erindring og at det ideligt blev opfrisket ved gentagne fortællinger. Danmark havde sluttet sig til Napoleon, som havde erklæret Sverige krig og det betød at der kom en fransk hær og spanske hjælpetropper til Fyn. H.C. Andersen var kun tre år på det tidspunkt , men kunne huske de næsten sortbrune mennesker, der larmede i gaderne, og at kanonerne blev skudt af paa Torvet og foran Bispegården.

Sider: 1  2  3