H.C. Andersen vælger Albani øl (1)

Hans Christian Andersen Odense og Albani øl. 1955

I Anledning af Digterens 150 Aars Dag er Albani Øl indbrygget i farve og styrke som på H.C. Andersens Tid. A/S Albani Bryggerierne.

H.C. Andersen er glad for Albani øl fra sin fødeby Odense, hvilket bl.a. fremgår af et brev fra Dorothea Melchior den 8. juli 1874.

H.C. Andersen opholder sig på Bregentved på Sjælland og skriver her “….Min Thee drikker jeg her alene og faaer hver Formiddag Besøg af Greven, ligesaa af Oksen og Børnene; Grevinden og hendes Moder have ogsaa besøgt mig. Klokken 12 er Frokost, med Viin, Kaffe eller Albani-Øl, jeg vælger det sidste der smager udmærket. Middag paa Slaget fem og Aftensmad Kl 9, saaledes gaaer den Tid af Dagen som hører til Selvopholdelsen…” (Kilde sdu.dk). Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider: 1 2