Brev fra Christian Christoph Holstein 1867 til H.C. Andersen (1)

Brev til H.C.Andersen fra hans gudsøn Christian Christoph Holstein 1867

Brev til H.C.Andersen fra hans gudsøn Christian Christoph Holstein, Holsteinsborg 24. december 1867, med tak for femten Eventyr og Historier illustreret af Lorentz Frølich. At H.C. Andersen modtag brevet fremgår af hans dagbog fra december 1867: “Løverdag 28. Voldsomt sølet Veir. Brev fra Fru Scavenius, samt fra Christian Christoph Holstein og hans Moder….”

 Brevets ordlyd: “Holsteinborg D: 24 December, Kjære – Gudfader, Tilgiv at det har vared saa Længe inden jeg skrev, men Ferien begynder først nu, modtag da min inderlige Tak for den deilige Bog, Du kan tro at jeg blev glad da jeg saa den og Glæden formindskes der ikke da jeg saa fra hvem……”

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider: 1  

Se også “Andet” om H.C. Andersen.