“Døden – Sorgen – Accept af døden” af Erik Petri

Erik Juul Petri Johansen Grafisk Design og Illustration, 2. Semester, Grunduddannelsen April 1999 Selvstændigt projekt: Projektformulering

Titel: “Døden – Sorgen – Accept af døden ”

Projektets ide er et illustreret eventyr. “Historien om en moder” skrevet af H. C. Andersen i 1848, illustreret i 7 farvebilleder ud fra Elisabeth Kubler-Ross sorg teori’s 5 stadier af Erik Petri:

  • Chokket
  • Afmagten/Fornægtelsen
  • Købslåningsfasen / Selvopofrelsen
  • Fortvivlelsen
  • Erkendelsen

De 2 første Illustrationer ser jeg som optaktsbilleder, som indføring i eventyret.

De 7 illustrationer følger ligeledes beretter modellens spændingskurve:

1. Anslag (Problem/vinkel). Billede 1: Moderen sidder angst og våger over sit syge barn.

2 +3. Præsentation af hovedpersonerne. Billede 2: Den gamle mand sidder i stuen. Moderen liver lidt op i håbet om at barnet må overleve. Billede 3: Moderen der har blundet kort, vågner op i chok, da hun finder sig selv alene i stuen. Døden har taget hendes barn.

4. Konflikt optrapning. Billede 4: I sin afmagt og vrede løber moderen ud af sit hjem, for at finde Døden og hendes barn. Udenfor møder hun natten.

5. Point of no return. Billede 5: Moderen købslår/ofrer sig i fortvivlelse til Natten, en tornebusk, en sø og en gammel graverkone for igennem sin selvopofrelse at genvinde sit tabte barn.

6. Klimaks. Billede 6: Moderen er i fortvivlelse da hun står over for Døden i hans drivhus. Døden viser moderen to mulige livscyklusser, en lyksalig og en ulykkelig. Moderen opgiver troen på sin ret til, at få sit barn igen, til at dømme hvem der skalleve og hvem der skal dø.

7. Udtoning. Billede 7: Gennem denne afklaring, når moderen til erkendelsen om at døden efter Guds vilje er det bedste. Døden bærer barnet ind i paradisets have, mens moderen knæler ned og beder.

Læs mere om projektet her!  Illustrator Erik Petri.  Foto: Lars Bjørnsten Odense.  Læs også eventyret “Historien om en moder

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9