Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den uartige dreng” 1835 (1)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den uartige dreng” 1835 udført af tegneren Vilhelm Pedersen. The Naughty Boy – The Saucy Boy By Hans Christian Andersen

Uddrag af tekst H.C. Andersen – Hans Christian Andersen eventyr “Den uartige Dreng”: Der var engang en gammel Digter, saadan en rigtig god gammel Digter. En Aften, han sad hjemme, blev det et forskrækkeligt ondt Veir udenfor; Regnen skyllede ned, men den gamle Digter sad luunt og godt ved sin Kakkelovn, hvor Ilden brændte og Æblerne snurrede.
“Der bliver da ikke en tør Traad paa de Stakler, som ere ude i det Veir!” sagde han, for han var saadan en god Digter.
“O, luk mig op! jeg fryser og er saa vaad!” raabte et lille Barn udenfor. Det græd og bankede paa Døren, medens Regnen skyllede ned og Blæsten ruskede i alle Vinduer.
“Din lille Stakkel!” sagde den gamle Digter, og gik hen at lukke Døren op. Der stod en lille Dreng; han var ganske nøgen og Vandet drev af hans lange gule Haar. Han rystede af Kulde, var han ikke kommet ind, havde han vist maattet døe i det onde Veir.

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2