Niels Larsen Stevns og Eigil Wendelboe Jensen

Fotografi af maleren Niels Larsen Stevns og hans fynske medhjælper maler Eigil Wendelboe Jensen under arbejdet med fresco-dekorationerne i kuppelsalen – mindehallen i 1931 i H.C. Andersens Hus i Odense. Her ses de på stilladset og med masser af ophængte skitser til det videre arbejde med freskerne. Det er Niels Larsen Stevns der står til venstre og medhjælperen Eigil Wendelboe Jensen ses til højre på stilladset.

Niels Larsen Stevns (1864-1941)

Niels Larsen Stevns er fra Gevnø ved Store Heddinge på Sjælland. Han var både maler og billedhugger. Fra 1905 udstillede han som medlem af Den Frie Udstilling i København og i 1933 modtog han Thorvaldsen Medaillen. Han har malet flere religiøse motiver bl.a. i Viborg Domkirke som medhjælper for Joakim Skovgaard.Han lavede desuden flere selvportrætter, mindesmærker, gravmæler og akvareller. Desuden mindehallen ved H.C. Andersens Hus i Odense, som blev dekoreret i peroden.1931-1932 med freskomotiver fra Mit Livs Eventyr. Se mere her!

Eigil Wendelboe Jensen (1899- 1940)

Eigil Wendelboe Jensen er fra Odense hvor han gik på Giersings skole. Han var inspireret af Fynbomalernes mere umiddelbare naturbetragtning. Johannes Larsen fra Kerteminde havde han kendt sin tidligste ungdom og blev hans store forbillede. Fælles havde de naturinteressen, friluftslivet og optagetheden af fuglelivet. Med freskoteknikken opnåede han stor fortrolighed og blev en højt værdsat medarbejder for Niels Larsen Stevns ved freskodekorationen af den kuppelformede mindehal for H.C.Andersen i Odense .

Ophavsmanden til de oprindelige fotografier af malerne under arbejdet i 1931 er ukendt.

Foto: Lars Bjørnsten Odense.