ny

H.C. Andersens far Hans Andersens grav i Odense

Der har hersket nogen uklarhed over, hvor H.C. Andersens far Hans Andersen blev begravet. I Mit Livs Eventyr skriver H.C. Andersen om dette: “St. Knuds Kirkegaard, udfor den venstre Sidedør fra Alteret, begravede de ham, Fa’ermo’er plantede Roser paa Graven; i senere Aar ere andre Liig blevne lagte paa samme Sted, nu voxer Græsset højt ogsaa hen over disse”

Der har tidligere været den antagelse, at   i de fattiges jord på nordsiden af kirken. Ifølge “Anderseniana 2016”  er dette ikke korrekt og det fremgår af kilden, at H.C. Andersens far  er begravet i det lille brostensbelagte gårdrum mellem Sct. Knud Kirke og klosteret, lige ud for kirkedøren, der ligger tættest på den gamle gymnasiebygning. H.C. Andersens far blev begravet som en af de sidste i de fattiges frie jord til Sct. Knuds Kirke, Fattigkirkegården til domkirken blev senere taget i brug som gymnastikplads for disciplene fra Odense Katedralskole, som havde til huse her i lang tid indtil de flyttede i 1846.

Den 30. marts 1863 skriver H.C. Andersen i sin dagbog: Med Biskoppen gik jeg hen til mine Forældres Huus, saae ind i Gaarden, gik til min Faders Grav og ind i
St Knuds Kirke, Alt var uforandret fra min Barndom.

” … der laae Knokler i Jorden man havde gravet op, jeg skjød dem dybere ned. – Nu voxer der Rosentræer hen over Stedet hvor de jordede ham”, lyder det i erindringerne fra 1832. Sidste gang, han ifølge dagbøgerne besøgte graven, var den 30. marts 1863.

Friskomager Hans Andersen blev begravet den 30. april 1816 i de fattiges jord i det nu brostensbelagte gårdrum mellem Sct. Knuds Kirke og klostret. Graven befandt sig til venstre, hvor træet anes på billede ovenfor. Nedenfor ses et nutidigt billede 10. marts 2022 af stedet.

Bag den brune bil ses venstre sidedør fra alteret  Det brostensbelagte areal bag bilerne udgjorde en del af de fattiges jord.  H.C. Andersen far Hans Andersen er blevet begravet her.

Lars Bjørnsten Odense 2022

Læs mere om H.C. Andersens familie her!