Hans Andersen, friskomager Munkemøllestræde Odense

Andersen. Friskomager

Udenfor ved døren til H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde hænger i dag faderens skilt “Andersen , Friskomager”. Nedenfor er en kort forklaring på dette skilt.

H.C. Andersens far Hans Andersen arbejdede  i 4 år som skomagersvend, da H.C. Andersen blev født 2. april 1805. Det var svære økonomiske tider, i sær når man var gift og havde børn. At blive mester var dyrt og besværligt, men man kunne blive frimester. Dette blev gjort muligt i 1800, hvor kongen og andre kunne træffe beslutning om dette. Hans Andersen indsendte ansøgning den 23 november 1805 og han opfyldte betingelserne herfor, bl.a. skulle have været svend i fire år, være gift og have børn. Det var dog ingen dans på roser i, at blive frimester, da frimestrene var lavt placeret i samfundet, som f.eks. daglejerne. Fordelen var dog at han kunne arbejde for sig selv uden at have svende og at en lavsmester ikke skulle have del i fortjenesten. Det odenseanske skomagerlav var ikke glad for denne ordning, men alligevel er der givet 8 skomagerbevillinger som frimester, I 1822 blev kravene skærpet og der blev ikke givet flere bevillinger. Hans Andersens bevilling blev dog i 1806 imødekommet, men frimesterordningen ophørte først helt i 1862.

Rekonstruktion af friskomager Hans Andersens arbejdsplads i barndomshjemmet Munkemøllestræde 3 i Odense.

Lars Bjørnsten Odense

Læs mere om H.C. Andersens familie her!