Hans Andersens ansøgning fra 1805 om at blive friskomager

Hans Andersens ansøgning til kongen fra 1805

 H.C. Andersens far Hans Andersen har sandsynligvis fået hjælp til at skrive og formidle sin ansøgning. Fejlagtig er den skrevet med navnet Andresen. Rettelig skulle der have stået Andersen.

I ansøgningen, beretter Hans Andersen nedenstående:

Til Kongen
Odense den 23. november 1805

Hans Andresen, skomagersvend i Odense og ansat ved Odense Borgerbevæbning, ansøger alllerunderdanigst om, at måtte allernådigst forundes bevilling på, at arbejde som frimester på, hvilket sted han i Deres Majestæts lande måtte bedst finde næring på grund af, at han ikke kan ernære sig og familie af sin ugeløn som svend. Dog ønskede han helst, at bevillingen måtte forundes ham på at arbejde her i Odense.,

Trang og ængstelige bekymringer for livets nødtørftigste underholdning for mig med hustru og de to små børn, driver mig til at nærme mig nådetronen, med allerunderdanigst begæring: At Deres Majestæt, som er landets og alle undersåtters milde fader, allernådigst ville forunde mig bevilling på at ernære mig som frimester i Odense eller hvor jeg bedst med mit håndværk, i Deres Majestæts lande, måtte finde næring. Levnedsmidlernes stigen, gør det umuligt for mig, ved mit børne antals tilvækst på sædvanlig måde, som svend, at erhverve brød til dem og jeg ville på denne måde se den ynkeligste nød i møde, dersom jeg ikke i hin begærings opfredelse, tillidsfuldt satte mit håb til Deres Majestæts nåde – Jeg erholder hos mesteren, foruden kost, som almindelig gives svendene, i det højeste 7 mark danske ugentlig for mit arbejde. Herfor kan hustru og de to børn næppe fødes, mindre kan vi alle huses, klædes, eller beholde noget til ildebrændsel heraf. Derimod er jeg forvisset om, at jeg som frimester vil blive i stand til at ernære mig og familien på en anstændig måde, uden at falde mine medmennesker til byrde.”

Disse er de grunde, hvorpå jeg allerunderdanigst fordrister mig til at anråbe Deres Kongelige Majestæts om, at måtte allernådigst forundes bevilling som skomagerfrimester og hvorefter jeg forventer allernådigst bønhørelse.

allerunderdanigst
Hans Andresen
Skomagersvend.

Kilder: Odense Bys Museer og “Fynske Årbøger” 2004. “Historisk Samfund for Fyn” .Artikel af Dorrit Andersen. Teksten er omskrevet til nær nudansk af Lars Bjørnsten.

 Læs mere om H.C. Andersens familie her!