Læringsuniverset “Ville Vau” i H.C. Andersens Hus Odense

Børneuniverset har to ’indgange’: Læringsuniverset og Ville Vau 

  • Ville Vau – vidunderverden for børn:  Se mere her! For ’frie børn’ – alle børn, der kommer ifølge deres forældre har adgang fra 13 – 16 + lørdag/søndag + ferier.

Uddrag fra to oplæg og besøg i Ville Vau onsdag den 13. oktober 2021.

Odense Bys Museer inviterede sine årskorthavere til et besøg og fortællinger om Ville Vau. Et meget spændende besøg i det for mig nye og ukendte børneunivers. Det var to meget kompetente ansatte fra Ville Vau, der formåede at pirre nysgerrigheden hos de fremmødte.

Formidlingsleder  Rikke Jahn Svinding, Ville Vau

Ville Vau er det kommende børneunivers. Der er en kælderetage med det scenograferede landskab og et stueplan med undervisningslokaler, velkomstområde og garderobe og på 1. sal et atelier. Hvorfor navnet Ville Vau, som nu ligger inde i eventyruniverset i H.C. Andersens Hus? Man gik på opdagelse i forskellige lydord og prøvede forskellige ting af, legende og undersøgende. Ville Vau var et af ordene og det kommer fra H.C. Andersen oversættelse af Goethes “Sigøjnersang”. Se mere her!

Rikke er formidlingsleder i Ville Vau og tidligere formidlingsleder i børnekulturhuset “Fyrtøjet”. Se mere om det her!  Da H.C. Andersens Hus og  “Fyrtøjet” fusionerede i forbindelse med bygningen af nyt H.C. Andersens Hus  skulle man integrere al den viden og kunnen der lå i “Fyrtøjet” ind i det nye museum. Vigtigt, at sikre sig at viden og kunnen fra børnekulturhuset “Fyrtøjet” ikke gik tabt.

Det scenograferede landskab og eventyrverden, som børnene og de voksne træder ind, fortryller dem. Der er skabt en verden af høj kunstnerisk kvalitet, som er målrettet børnene, så de får en oplevelse af en verden, hvor man kunne tage et flot kostume på, man kunne lege med spændende ting af høj kvalitet. Det hele er indlejret i smukt lys, så man kan fordybe sig i legen og i eventyret.

I børnekulturhuset “Fyrtøjet” var der en lang tradition for skoleforløb og det vil Mette fortælle mere om senere. Desuden er der en lang tradition for, at fortælle H.C. Andersens eventyr, som er et af vores kerneprodukter. I Ville Vau kommer der en scene med plads til ca. 60 publikummer og de vil fortælle H.C. Andersen eventyr, som en del af et dagsprogram. Der får et workshop i et rum. Der kan udbydes forskellige workshops og det at være skabende med børnene er også en af kerneværdierne.

Børnene har deres atelier helt oppe på 1.sal. med træ og smukke lysindfald. Det er der deres kreative oase, hvor børnefamilier kan fordybe sig i materialer og i spændende skabeloner, som Ville Vau har tilrettelagt for dem. Det er også i ateliet, hvor Keiko Yada Karsbæk har sin billedskole. Vigtigt med et fritidstilbud, hvor vi kan være sammen med børnene i længere tid.

Event communication er et internationalt bureau, der skaber oplevelser. Vi måtte konstatere at børnekultur i Danmark er meget forskellig i forhold til England og det krævede meget dialog og kommunikation, da vi er et hus med både H.C. Andersens Hus og børneuniverset Ville Vau.

Inde i hovedudstillingen i H.C. Andersens Hus er der 12 eventyrværker og hvad skulle Ville Vau så rumme? Valget faldt på, at det kunne være spændende at arbejde med et generaliserende eventyrland. Et eventyrland som kan rumme mange af Andersens temaer, eventyr og som kan aktiveres med de forskellige steder, f.eks. troldkvindens hule, som handler om det underjordiske og overtro. Desuden har vi det lille gamle hus, som repræsenterer det simple liv på landet med meget om Klods Hans, som rider ud af landevejen, så har vi paladset med en karet bagved og desuden har vi byens liv med barber, postkontor og bager.

Det er vigtig med leg omkring hver eneste ting med mulighed for at udforske og fordybe sig. Alle ting skal have en grund i forhold til de urlege vi vil facilitere for børnene. Der skal være dybde i stedet, ikke overflade, men nogle lag inde bagved, som animerer til at børnene går på opdagelse.

Børnene hygger sig mere, hvis de er nærværende med de voksne. De voksne og kørestolsbrugere skal komme helt tæt på huset, derfor skulle dørene bygges større, så ingen ekskluderes. Stolene var i udgangspunktet små, men måtte også ændres, så de dækker hele målgruppen på 4-12 år.

Museumsinspektør Mette Vedel Kiilerich, Ville Vau

Mette, som er museumsinspektør fortalte bl.a. om, at hun har ansvar for læringsområdet, læringsuniverset  med ansvar for alle undervisningsforløb fra vuggestuealderen op til gymnasiealderen. H.C. Andersens Hus og Ville Vau skulle have et meget ambitiøs og omfangsrigt læringsunivers, skoletjeneste, og opgaven var at der skulle ske en forening mellem det helt særlige som børnekulturhuset “Fyrtøjets” undervisningsforløb, især det teaterdelen kunne og den nye særlige Andersen tænkning, som er gennemgående i hovedudstillingen. I undervisningsforløbene drejer det sig om, at møde børnene præcist på deres præmisser. De skulle komme, som de var, og så passe ind i de opgaverne og de skulle lykkes. I børnekulturhuset “Fyrtøjet” var der ingen kompromis med kunsten eller kulturen, fordi det var til børn. Der var ingen børnefiksering, det var fortællekunst på højt niveau og flot scenografi.

Den særlige H.C. Andersen tænkning skulle også ind i undervisningsforløbene i Ville Vau. Undervisningsforløbene  skulle også være en forlængelse af selve museet. Der har været nogle kloge hoveder, der har kigget på Andersens måde, at skabe kunst på og især hans tilgang til litteratur, men også billedkunst, tegninger, collager, papirklip osv. Her har man identificeret nogle særlige greb, som går igen i hans kunst, det er f. eks det legende og det spontane. Desuden hans måde, at skrive på, han bruger også meget brud og det overraskende. Læserne tror man er i gang med en fortælling, men så ændre han præmissen i eventyret, og driller måske læseren lidt. Desuden er der en vekslen, som han altid har i sine eventyr og Andersen præsentere mange forskellige perspektiver, blik på verden eller blik på den samme historie uden, at han selv kommenterer på, hvad der er rigtig eller forkert. Det lader han op til læseren selv at afgøre og som læser af Andersens eventyr er man meget på arbejde og man må selv bidrage aktivt. De greb kunne vi godt tænke os at få ind i undervisningsforløbene. Vi hat afsøgt mange forskellige undervisningsformer, didaktikere, alle mulige forskellige måder at møde børn på. I vores læringsunivers er en stærk læringprofil, som favner alle vores undervisningsforløb og alt fra den levende fortælling er meget vigtig. Fra børnekulturhuset “Fyrtøjet” er der også improvisationsteater, forumspilgenren, nogle undervisningsforløb, desuden metode, filosofi til  børn, filosofi med børn samt det kreative aspekt med billedkunst. Der er i øjeblikket 7 undervisningsforløb  centreret om Ville Vau og om hovedudstillingen i H.C. Andersens Hus.

Der er 4 dogmer, som alle undervisningsforløb skal underlægges for at skabe retning.

  1. skal opfylde relevante fagmål og læreplaner
  2. alle undervisningsforløb skal udnytte stedets autenticitet, skal kun kunne ske, fordi vi er netop her, hvor vi er ikke er i en gymnastiksal.
  3. undervisningsforløb baseret på samskabelse. Det betyder at alt er udviklet med mange børn i forskellige aldre børnehavebørn, skolebørn og deres voksne børnehavepædagoger og lærere, som er med fra idéfase til de sidste justeringer. Børn har rigtig mange gode ideer. Alle undervisningsforløb er også samskabende, der er ikke et færdigt produkt, som kan afvikles uden der er nogle børn. I alle aktiviteter er det afgørende, at børnene bidrager med tolkninger, lege, tanker, ideer mm.
  4. at undervisningsforløb har rod i H. C. Andersens liv, værker og tænkning.

Derefter blev der gennemgået nogle spændende undervisningsforløb, som er med til at forklare, hvad der menes. Mette fortalte kort om, et forløb for børnehaver, som hedder “På eventyr i haven” og for mellemtrinnet “En særlig rundvisning” , som foregår inde på museet. Det overlades til læserne til selv at gøre sig bekendt med de øvrige undervisningsforløb, hvilket kan ske via dette link: Se mere om læringsuniverset i H.C. Andersens Hus her!

Tak for en lærerig og inspirerende aften med to dygtige formidlere.

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om eventyrlandet Ville Vau her!