Digt “Lev vel” til Riborg Voigt

Digt "Lev vel" til Riborg Voigt. Foto Lars bjørnsten Odense 2002

Digt “Lev vel” til Riborg Voigt. Foto Lars bjørnsten Odense 2002

Manuskript til digte, som H.C. Andersen har sendt til Riborg Voigt

Lev vel ! lev evig vel!
Jeg skal Dig miste.
O maatte Hjertet briste!
Lev vel! lev evig vel!

Man har et sagn – et Eventyr;
Hver Musling Dyr
Der bygger i den dybe, salte Søe
Naar det har skabt sin Perle maa det døe!
Ja Kjærlighed, Du blev mit hjerte givet,
Men Perlen koste vil sin Skabning Livet.

Lev vel! lev evig vel!
I Himlen hist, os intet Forhold fjerner,
Min er Du! min bag Evighedens Stjerner.
Du elsker mig det saae jeg i dit Øie,
Min Brud Du er for Tankens evig Høie!
Forglem mig her – det er din tunge Pligt
Betragt min Sang for et poetisk Digt.
Gud styrke Dig – forglem min bittre Smerte,
Hav altid Herren i dit rene Hjerte.

Læs mere om: Rigborg Voigt Faaborg