Status “Det ny H.C. Andersens Hus” juli 2020

Foyeren og butikken anno juli 2020

Status “Det ny H.C. Andersens Hus” juli 2020

Vil du følge lidt ekstra med i byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus, så sender Odense Kommune nyhedsbreve ud om stort og småt, der vedrører byggeriet. På Odense Kommunes hjemmeside kan man under “Arkiv – Det Ny H.C. Andersens Hus” læse nyheder om byggeriet fra oktober 2017 til juli 2019. Det sidste indlæg er dog fra juli 2019. Nedenfor kan du dog se det seneste i uddrag. som udkom 7. juli 2020. Sommerferien 2020 nærmer sig med hastige skridt for de fleste. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer med denne udgave af vores nyhedsbrev.

Byggepladsen hen over sommeren
Mange går på ferie fra på fredag. Der vil dog stadig være mandskab på byggepladsen hen over sommeren. Ud over at arbejde på byggepladsen bruger vi sommerferien på at gøre de næste arbejder klar, fx er man i gang med at producerer en masse af de effekter der skal være en del af udstillingen i det nye museum.


Lidt forklaring til billedet:  Fakta er, at det nye H.C. Andersen Museum ligger under jorden. Yderst til højre ses en del af den gamle vej “Thomas B. Thriges gade. Øverst til højre ses træet kaldet “Lystræet”. Til venstre for træet ses den runde bygning, som skal rumme Børneuniverset eller det gamle børnekulturhus “Fyrtøjet”. Nederst til højre ses den runde café med udendørs serveringsområde. Midt i billedet ses den hemmelige underjordiske have, se en illustration her!  Øverst i billedet går karréen langs med  Bangs Boder. Den runde bygning øverst til venstre er beregnet til teknik og værksted. Den runde bygning nederst til venstre er en del af museet. Indgangen til museet er ved nederste venstre hjørne.

Hvad sker der på pladsen efter ferien?

Når arbejdet genoptages efter ferien, skal der blandt andet gøres klar til haven. Der skal opbygges det grobundsfundament, som de nye planter, buske og træer kan få rødderne plantet i. Selve anlægget af haven går i gang til september 2020. Skelettet på pavillonerne (børneuniverset, butikken, foyeren og caféen) er færdige juli 2020. Derfor kan de efter ferien lukkes med glas, og vores udvendige træ kan blive monteret foran glasset. Vi fortsætter også med at lave installationer, for el, VVS og Ventilation samt opsætte udhæng på pavilloner og bygninger.

Naverne er taget videre

Som skrevet er alle pavillonerne færdige. Deres smukke træskellet er lavet af ”navere”, der er en særlig slags håndværkere med faste traditioner. Oprindeligt kommer ordet ”naver” fra skandinaver og henviser til håndværkere, der rejste rundt i Europa for at lave forefaldende arbejde og dygtiggøre sig. Traditionen med naver findes stadig i Schweiz, Tyskland og Østrig. De dygtige naver på byggepladsen kom fra Østrig

Lidt forklaring til billedet: Øverst til venstre ses husrækken i Hans   Jensensstræde 25-33.  Den runde bygning i øverste venstre hjørne ved siden af husrækken er indgangen og foyeren til museet anno juli 2020. Se billedet her!  Trappen nedenfor er indgangen fra den underjordiske parkeringskælder. Til højre for trappen ses den runde café med udendørs serveringsområde. Ovenfor den ses den runde bygning, som skal rumme Børneuniverset eller det gamle børnekulturhus “Fyrtøjet”. Nederst i billedet ses supercykelstien der går igennem bymidten fra syd mod nord. Til højre ses husrækken i Bangs Boder 28-32.

Lars Bjørnsten 16. juli 2020

Kilde til foto og tekst Odense Kommune. Dog ikke forklaringer til billeder.

Se mere om “Det nye eventyrhus og have”