Grundstenen placeres solidt under det nye H.C. Andersens Hus i Odense

På H.C. Andersens 214 års fødselsdag den 2. april 2019 blev grundstenen til det nye H.C. Andersens Hus i Odense lagt. Byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus og have forventes at stå færdigt i foråret 2021, vel nok på H.C. Andersens fødselsdag 2. april.

Nedsættelsen

Det var Jeanette Birkerød , der er project manager i byggefirmaet Per Aarsleff A/S, der havde æren at sætte grundstenen – kufferten i det opgravede hul midt på byggepladsen. Senere blev der af en gravemaskine kastet grus ned i hullet omkring grundstenen og til sidst skal der støbes ovenpå.

Grundsten

En grundstensnedlæggelse er en ceremoni, som finder sted ved et byggearbejdes start. Der er forskellige måder at lægge en grundsten. Tidligere var en grundsten et fundament af kampesten eller en indmuret hjørnesten. I nyere tid kan det være en indmuringsceremoni, hvor det nedlagte indstøbes i fundamentet. Det kan være en æske, kapsel eller lignende, som indeholder relevante oplysninger om bygningens forhistorie, arkitekt eller den person, som bygningen er opkaldt efter. Der kan også nedlægges tidens gangbare mønter og et såkaldt grundlæggelsesdokument.

Trioen: Peter Rahbæk Juel,  Jane Jegind og Henrik Dam, ser glade ud.

Der var taler af borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand Jane Jegind og bestyrelsesformand Henrik Dam.  Naboer og andre interesserede var inviteret med. Der var undskyldende ord for den larm, støj og støv som naboerne blev udsat for. Desuden var som den fynske tradition siger brunsviger og kaffe til de fremmødte.

Om “grundstenen” kan du læse om på en efterfølgende side!

Se mere under H.C. Andersen relaterede events i 2019