Høring på Christiansborg: “Hvad vil Danmark med H.C. Andersen?”

Fællessalen på Christiansborg

Hvad vil Danmark med H.C. Andersen? Dette er overskriften på en høring som Odense Bys Museer, Syddansk Universitet afholder den 12. december 2018 i Fællessalen på Christiansborg.

Oplæg

Ifølge oplægget til høringen vil den sætte focus på H.C. Andersens betydning for Danmark og stille spørgsmålet om Danmark forvalter den nationale og Internationale formidling af H.C. Andersen optimalt.

H.C. Andersen er verdens mest kendte dansker. Hans kunst og eventyrene især, repræsenterer Danmark i verden. Ligesom hans fortællinger er en integreret del af værdier og holdninger, vi i dag finder selvfølgelige. H.C. Andersen trues derfor ikke af glemsel, hverken i Danmark eller ude i verden. Hans værk trues imidlertid af forsimpling. Alt for ofte læses han som en pussenusse – fortæller kun for børn og ikke som den geniale formidler af menneskelig visdom, hans værk er. Det gælder ude i verden, men det gælder også mange danske læsere.

H.C. Andersen er så stor og betydningsfuld at formidlingen af hans værk burde løftes som en national forpligtelse. Han er et ikon for Danmark og en genial fortæller. Der forskes i H.C. Andersens værk, liv og betydning ved SDU og Odense Bys Museer. Det er imidlertid inden for de nuværende rammer svært at løfte alle de områder, som er relevante for at kunne sikre og udbygge H.C. Andersens enestående nationale og internationale position.

Program

Dagens program er velkomst ved Rektor Henrik Dam SDU og MF Alex Ahrendtsen. Derefter vil kulturminister MF Mette Bock fortælle om “Mit forhold til H.C. Andersen”. Senere er overskriften “Hvad vil Danmark med H.C. Andersen?” med indlæg af  Chefredaktør Erik Bjerager Kristeligt Dagblad samt direktør Flemming Bruhn, Visitdanmark og sluttelig Anja Villefrance Guangzhou Generalkonsulat. Senere på formiddagen vil borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense tale om “Hvad gør H.C. Andersens fødeby Odense?”. Næste emne er “Hvordan står H.C. Andersen forskningen?” med Rektor Henrik Dam SDU og professor Johs Nørregaard Frandsen SDU. Næste taler er centerleder Katrine Frøkjær Baunvig, Grundtvig Centeret, AU, der vil tale om “Hvad gør andre?”. Dagen slutter med en paneldebat med MF Mogens Jensen, borgmester Peter Rahbæk Juel, Generalkonsul Anja Villefrance, Greve Michael Ahlefeldt og professor Johs Nørregaard Frandsen. Ordstyrer er Troels Mylenberg.

Mere om denne høring her!