Brev fra H.C. Andersen til Thomas Overskou april 1833

En del af brevet fra H.C. Andersen til Thomas Overskou

Uddrag af brev dateret 1833 fra H.C. Andersen til den danske skuespiller og dramatiker Thomas Overskou, hvor Andersen tegner en kort skitse af sit liv. Han beskriver sin fattige barndom i Odense, teatret og digterdebuterne og han konstaterer, at der næppe findes nogen anden forfatter, hvis liv har grebet mere ind i hans digtning, end hans eget.

Tekstuddrag af brev fra april 1833. Fra H.C. Andersen til Thomas Overskou

Kjære Overskou!

“De ønsker en Skizze af mit Liv, for at afbenytte den i Deres Værk, det smigrer mig meget, men sætter mig tillige i en stor Forlegenhed. Der er neppe nogen Forfatter, hvis Liv mere har grebet ind i hans Digtning end mit i hvad jeg har frembragt; en udførlig Meddelelse vil være den bedste Kommentar, men denne tillader ikke Øieblikket, da jeg er beskjæftiget med min Udenlandsreise, dels ligge formange Ting for nær, til at de kunne ,nu træde for Lyset. Mit Liv er selvet forunderligt Eventyr, som Verden maaskee engang skal faae at høre, de løse Træk jeg her kan meddele vil neppe give Dem og Læseren et ret klart Begreb om det Hele, men det er jo altid dog Konturen til Billedet. Den 2den April 1805 blev jeg født, mine Forældre var fattige, min Fader skulde som Dreng have studeert, men da hans Forældre ikke kunne bringe det istand maatte han lære Skomagerprofessionen, noget han slet ikke havde Lyst til, han var derfor noget tungsind; det var hans bedste Glæde at læse Holberg og Tusend og een Nat for min Moder, jeg sad da og lyttede til, han byggede mig et Dukketheater og fler mekaniske Sager. Odense selv havde mange gamle Skikke og Folkefester, længer end ……”   Læs mere her!

Kilde: Bakkehusmuseet, HCA brevbase sdu.dk.