Vor eventyrdigter i Amerika – Lincoln Park Chicago

Gammelt postkort ca. 1900. Fugleperspektiv over Lincoln Park Chicago. Kilde: wikimedia.org

Vedens over er der rejst monumenter, statuer og buster af eventyrdigteren H.C. Andersen fra Odense. Dette for at mindes den verdenberømte digter og hans værker og særligt eventyrene. Dette skete også i Chicago i USA. En artikel i Kjøge Avis fra 4. april 1896 skrevet af Peter Jacobsen beskriver tilblivelsen og opsætningen af monumentet i Chicago, som er at finde på adressen: Hans Christian Andersen Monument, 2045 N Lincoln Park, West Chicago, IL 60614

Således indledes artiklen: Vor eventyrdigter i Amerika.

Brødre, meget langt herfra,
over salten vande,
rejser sig Amerika
med de gyldne strande.
Det er der Fugl Fønix bor,
Guld og sølv på marken gror,
og i skovens skygge
stegte duer bygge.
Hvor frydeligt!
Gud, hvor det er nydeligt,
Skade, at Amerika
ligge skal så langt herfra.

Der går solen aldrig ned,
stegt er hver kastanje,
Der er alting kærlighed,
kilderne champagne.
Giver der man sit hjerte hen,
får man straks ni, ti igen,
og på mark og enge
blomstrer der kun penge.
Hvor frydeligt osv

Således skrev H.C. Andersen for en menneskealder siden, og nu om få måneder kommer hans skikkelse til at stå midt i vidunderlandet i vidunderbyen Chicago.
Der er hengået adskillige år, siden at en kreds af danske forretningsmænd i Chicago fremkom med tanken om at rejse et mindesmærke for digteren i en af byens offentlige lystanlæg. På et i den anledning afholdt møde vandt sagen almindelig tilslutning, og der valgtes en bestyrelse, som man gav ret til at træffe alle nødvendige skridt. Under navnet The H. C. Andersens Monument Association stiftedes så et selskab, hvis medlemmer kom til at bestå af en del mænd, som tegnedes på et møde samt endvidere samtlige danske konsuler, redaktører af danske blade, præsidenter for danske foreninger og danske præster i Amerika. Bestyrelsen udstedte derefter en opfordring til alle danske i landet om at yde bidrag.

Johannes Gelert født 10 december 1852 i byen Nybøl i Danmark . Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og var en anerkendt billedhugger. Indvandrede til Amerika i 1887. Studerede i Chicago. Han blev statsborger i USA i 1892. Død i New York City 3. november 1923. Kilde wikipedia.org

Det var tanken at få mindesmærket færdigt til verdensudstillingen i Chicago 1893, men det sig af mange grunde ikke gøre. Det overdroges den ansete sønderjyske billedhugger Gelert at udføre monumentet, og skønt det vakte en del misfornøjelse, at der ikke havde fundet nogen konkurrence sted, vandt hans udkast dog almindeligt bifald. Statuen, som forestiller Andersen i siddende stilling med en svane ved sine fødder, blev til og er støbt i bronze.
For at sætte liv i sagen holdt delegerede fra samtlige danske foreninger i Chicago et møde i slutningen af forrige år og det vedtoges enstemmigt at arbejde med kraft på at få statuen opstillet i den kommende sommer. Dog var der uenighed om, i hvilket af byens anlæg statuen burde opstilles, og da der afholdtes en prøveafstemning angående dette, udviste denne kun, at der var meget afvigende anskuelser derom, og at stemningen omtrent stod lige for Humboldt- og Lincoln – anlæg. For at imødekomme alle medlemmer af monumentforeningen blev der udsendt stemmesedler, ved hvilke der kunne vælges mellem de to nævnte parker, og på denne måde fejrede Lincoln Park med 51 stemmer imod Humboldt Park. Den her i bladet for en tid siden omtalte afstemning gælder altså ikke, da det kun var en prøveafstemning.

Blandt Chicagos Parker indtager Lincolns ubestrideligt første rang. Den indtager et areal af 67 tdr. land. og alt, hvad landskabets kunst og blomsterkultur kan frembringe, er her anvendt med en dygtighed, smag og i overflod, der søger sin lige i nogen verdensby ……. Foruden havekunsten har billedhuggerkunsten også bidraget til at smykke parken, og antallet af smukke statuer, grupper og fontæner er ret anseligt. Her er mange statuer af berømte mænd, hvilket lidt efter lidt panoptikon, hvor de mange forskellige nationaliteter anbringer billedstøtter af sine stormænd, så at kommende slægter kan bevare mindet om, hvad det landet, hvorfra deres forfædre kom, har frembragt af stort og godt ….. I dette mindegalleri er det at Hans Christian Andersens statue skal rejses og han vil få plads i et lille nydeligt parti med smukke omgivelser, og når de tusinder af muntre børn, som kommer der, og for hvem H.C. Andersens Fairy Tales er en dyrebar skat, ser bronzegruppen af digteren med svanen ved sine fødder, da vil de huske på “Den grimme Ælling”, men de vil tillige blive mindet om, at han var født i Danmark og derigennem komme til erkendelse af, at det lille nordiske land også har frembragt stormænd på åndens område. Dagen for afsløringen af statuen er ikke fastsat endnu, men det natges at blive den 5. juni, og denne dag vil da blive en festdag for danskerne i Chicago.

Lars Bjørnsten Odense