Erindringer fra rejsen i Schweiz. Marie møder fornem Russer

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 122-123

Tryk på billedet for at se alle detaljerne i billedbogen.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

NB herfra faaer Marie siden en ”Bonne” som lærer hende det franske Sprog, men det veed endnu kun ”Fremtiden”. Erindringer fra Reisen i Schweiz. Marie gjør Bekjendtskab i Schweiz med en fornem Russer der siger hende de meest udsøgte Behageligheder. Marie neier.

På opslaget ses bl.a. følgende

Motiver fra Basel, Genf, Bern, Chamouny und Montblanc, Lausanne, Thun. Russer i fuld udrustning.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!