I en lille lejlighed kan man også være glad. Legeplads med gult sand for Sidse og Marie

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 116-117

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Marie boer i et Hotel som er meget udbasuneret, men en fornem Herre siger at der er ikke passende for Marie at boe, om han har et sort eller rosenrødt Hjerte vides ikke, med Marie og Sidse fløtte. I en lille Leilighed kan man ogsaa være glad. Stor legeplads med guult Sand for Sidse og lille Marie.”

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!