Marie og Sidse på hotel. Samler på brevmærker

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 110-111

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Marie boer i et Hotel hvor hun for sig og Sidse har hele første Etage. Alle Folkene bringe deres Hyldest. Lille Marie, der har en udbredt Korrespondance, samler paa Brev-Mærker til sine Brødre; hun glemmer ingen, selv ikke sine Nærmeste og det er smukt af lille Marie. ”Jeg kjender hende!” siger Sidse.”

Der ses bl.a. følgende

Illustration af en stor monumental bygning. Glade piger og en dansende ung mand. Frimærker fra Danmark, England, Tyskland, Schweitz.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!