Schweiz, hoteller med ry, stilhed og storhed

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 86-87

Tryk på billedet for at se alle detaljerne i billedbogen.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

Der er Strid, der er Styr i store Byer, til Schweiz jeg flyver, der er Stilhed og Storhed, Hoteller med Ry, i Ouchy i Bellevue.!

Maria siger beskedelig!
Det vil jeg sværge idelig!
Det Billede synes mig kjedelig!

Marie siger og sætter sit Navn:
En Tagrende sae jeg i Kjøbenhavn
Den gjorde det samme Gavn.

På opslaget ses bl.a. følgende

Frise med forskellige personer, der slås. Billede Luzern “l interieur de Lucerne avec église des Jésuites. Billede til højre Vue du Staubbach a Lauterbrunnen

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!