Sang, sigøjnersang, havet, storm og fyrskibe

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 78-79

Tryk på billedet for at se alle detaljerne i billedbogen.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

”Marie synger en Sang af Goethe til Hartmanns Musik, men i dansk Oversættelse. Lille Marie synger med Alt-Stemme saa at Sidse siger: nu kan Fru Zinck gaae hen at lægge sig. Marie læser før hun lægger sig, om Havet og Stormene derude, om Brændinger og om Fyrskibe; hun har i sit Album et Billede derfra. Det er tegnet her, men bliver strængt bedømt af Sidse, der ellers er saa mild og god.”

Der ses bl.a. følgende

Afskrift af Sigøjnersang “Zigeunersang”. Efter Goethe af H.C. Andersen. (offentliggjort for første gang 1865). På højre side skibe i stormfuldt hav.

Zigeunersang

Alt solo.
I dryppende Taage, i favndyb Snee,
i vildsom Skov en Vinternat
jeg hører Ulve hyle af Sult,
jeg hører Uglens Skrig.
Chor.
Ville vau vau vau,
ville vo vo vo,
vite hu!
Solo.
Paa Gjerdet skjød min Mand en Kat
Moer Annas, vor Nabomoers, kjære, sorte Kat;
ved Midnat kom til mig Valulve syv,
det var syv, syv Kjærlinger fra vor By.
Chor.
Ville vau vau vau,
ville vo vo vo,
vite hu!
Solo.
Jeg kjendte dem alle, ja hver og een,
Moer Anna og Ursel og Käth’ og Gunild
og Birthe og Sip og Thrut,
de hylede mod mig i Kreds.
Chor.
Ville vau vau vau,
ville vo vo vo,
vite hu!
Solo.
Da raabte jeg høit Enhver ved Navn:
hvad vil du, Anna? hvad vil du Käth’ ?
Da brystede de sig, da rystede de sig,
og løb med Hylen derfra.
Chor.
Da brystede de sig, da rystede de sig,
og løb saa med Hylen derfra.
Ville vau vau vau;
ville vo vo vo,
vite hu!

Efter Goethe af H.C. Andersen

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!