Hyrdinde, storm ved Skagen og marinemaler

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 74-75

Tryk på billedet for at se alle detaljerne i billedbogen.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

”Marie faaer tegnet med Rødkridt, sit Billede som Hyrdinde, Sidse finder, at det ikke ligner for Øieblikket. Forelæserinden holder et Foredrag over en Storm ved Skagen, som hun ikke kjender; efter Foredraget fremvises et Billed derfra, malet af en dansk Marinemaler. Forelæserinden beslutter strax at reise derop før Stormen lægger sig. Saaledes blev lille Marie hende quit.”

Der ses bl.a. følgende

Kvinde der ligger ned og taler med sin hund. Våbenskjold. Skib i oprørt hav.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!