Blomster, skønhedsnavne, kunstnernavne og mindestøtte

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 64-65

Tryk på billedet for at se alle detaljerne i billedbogen.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Der faldne Blomster, der falde Navne Skjønheds Navne, Kunstner Navne, Fru Heiberg, Fru Jerichau, Juliette, saa mange; ja nu kan Du gjætte, finde ud de rette.

( Midten) Mindestøtte. (I hjerterne i hjørnerne) Fader, Moder, Slægt, Venner. (I periferien øverst til venstre) Knud den Store – Kong Valdemar – Dronning Margrethe. (Til venstre nedad) Christian den Anden – Tycho Brahe – Evald – Øehlenschlæger – Rask. (Til højre nedad) Eleonore Ulfeldt – Holberg – Kingo – Thorvaldsen – H.C. Ørsted. (Nederst) Hartmann og Gade.”

Der ses bl.a. følgende

Flyvende engel, der af kurven spreder blomster ud. Mindestøtte på rødt papir med masser af navne klistret rundt om figuren.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!