To Mænd, gengangere som i oldemoders dage i karnappen og på trappen

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 54-55

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

Marie seer to Mænd der ligne hinanden i den Grad at hun troer at Det er Een og den Samme. Kan gjerne være siger Sidse. Marie tænker paa doppelt Gjengeri, som man hyppigt havde det i Oldemoders Dage, da man sad i Karnappen og paa Trappen, som de to Gamle der!

Marie tæller på Fingre dem hun holder af.
Sidse
Fader
Moder.
Søstre.
Brødre.
Anders!
Marie er høist elskværdig, siger Anders, men synger dog Visen ”Elsk mig Lidt, men elsk mig længe”

Der ses bl.a. følgende

Illustration af to mænd, der ligner hinanden. To ældre der sidder i karnappen ved trappen til huset. En udklippet rød hånd i papir, påskrevet Anders (alias H.C.Andersen)

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!