Om ungdommen, sagn og komedie om Ole Lukøie

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 44-45

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Han fortæller om Glucks Ungdom. Maria fortæller danske Sagn om Nissen; hun fortæller om Ole Lukøie; og at der er Komedie om ham. Kaulbach spørger: hvor ofte er den spillet? Maria veed det ikke men svarer freidigt 1858 Gange er den givet.”

Der ses bl.a. følgende

Præst udenfor en kirke, der fortæller en dreng om ungdomslivets lyksaligheder.
“Aus dem Jugendleben Gluch’s” På næste side: Nissen kigger gennem nøglehullet. Udklip fra avis “Casino. Imorgen, Fredag den 25de Januar, Kl. 7: Ole Lukoie, Eventyr-Comedie i 3 Acter af Hr, Professor H.C. Andersen. Musiken arrang. af Hr. Brandt. Nederst på siden et orkester der danner tallet 1858 og som spiller Nytaars Galop.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!