Dejligt at rejse, besøge Rhinfaldet og møde med maleren W. Kaulbach

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 42-43

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Det er deiligt at reise i Ungdoms Tid
Det er deiligt at troe paa Gud og sig selv, Menneskene med.
Har jeg ei Gud hvad har jeg da, naar hele Verden falder fra.
Forgyldning forgaar, Svinelæder bestaaer.

Marie besøger Rhinfaldet og boer i Webers Hotel, her træffer hun en berømt Kunstner, Maleren Kaulbach.”

Der ses bl.a. følgende

Et rosafarvet papirklip med et mønster, hvor der er to diagonale linier med hænder for enden. Fra hænderne til papiret kant er verslinierne skrevet.

Øverst ses et tryk af en middelalderby med et højtbeliggende slot og en flod med et vandfald (Rheinfall Schaffhausen) og nederst på siden ses Wilhelm v. Kaulbach

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!