Ethvert barn holder af at læse H.C. Andersens eventyr

I Middelfart Venstreblad kunne man den 17. juli 1915 læse følgende om H.C. Andersen:

For børnene. H. C. Andersen.

Ethvert barn holder af at læse eventyr, det er derfor ikke mere end rimeligt, at de også gerne vil høre lidt om vores store eventyrdigter Hans Christian Andersen, tilmed da hans liv også er et eventyr.

Han fødtes i Odense den 2. april 1805 i et fattigt skomagerhjem, selv holdt han ikke af håndværket, men ville derimod gerne skrive vers og spille komedie.
Faderen døde tidligt, og Hans Christians moder måtte ernære sig som vaskekone, hvorfor drengen den meste tid fik lov til at passe sig selv.

Efterhånden som han voksede til blev han lang og tillige grim, men noget stort ville han være, og en skønne dag i 17 års alderen stak han af til København. Der fremstillede han sig for folk i de allerfineste kredse for at komme til teatret. Det lykkedes, men da hans stemme blev hæs og ødelagt, forsøgte han at blive balletdanser. – Det duede han nu slet ikke til. De fleste lo af ham, men der var dog nogle, der tog sig af ham, og fik ham sat i Slagelse Latinskole. Der fik han banket lærdommen ind mere ved hjælp af prygl end bøger, hvad der gav anledning til, at han altid senere kaldte byen for “Plagelse”.

Da skolens rektor blev forflyttet til Helsingør, måtte H.C. Andersen flytte med, og her skrev han det smukke digt:

“Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
lad mig ved dit hjerte slumre ind!
Græd dog ej, det må du først mig love;
thi din tåre brænder på min kind.”

Senere, da han som student kom til København, skrev han både digte og romaner, rejsebøger og skuespil.

Folk i almindelighed beundrede hans digtning, men de, der virkelig havde forstand på den slags, satte ikke H.C. Andersen ret højt. Hans skuespil blev der ligefrem gjort nar af, og når han havde fået en rigtig omgang, blev han meget fornærmet – stolt det var han og troede meget om sig selv – og så rejste han gerne en tur udenlands.

Først da H.C. Andersen begyndte at skrive eventyr, blev han af alle betragtet som en stor digter. Hverken før eller senere har nogen præsteret sådanne mesterværker. – Måske kan der findes vendinger i dem, som ikke er korrekte efter sprogreglerne, men så passer de til gengæld lige ind i børnenes tankegang.

H.C. Andersen døde som en verdenberømt mand den 4. august 1875, men hans eventyr lever endnu og vil blive læst til sene tider, både herhjemme og i fremmede lande.

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2018

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!