H.C. Andersen og fodbold!

En gammel udslidt læder fodbold fra ?

I Kjøbenhavns Amts Avis. Lyngby Avis 25. november 1911 kunne man læse følgende om H.C. Andersen:

En karakteristik af Danmarks betydligste eventyrdigter. Om Danmarks betydligste eventyrdigter fortæller if. “Aalb. Amtst.” en søn af den engelske forfatter Charles Dickens følgende i et nyligt udkommen tidsskrift:

“H.C. Andersen var en af de mærkeligste mænd, jeg nogen sinde har truffet. Han lignende fuldstændig en forstørret udgave af Tommeliden, både hvad hans ydre og indre angår. Tillige var han så ubehjælpsom i alt, hvad der angik denne verden, at man næsten kom til at tro, at han havde tilbragt hele sit liv iblandt feer, om hvilke han skrev henrivende. En gang, da han var tilstede ved et parti fodbold, og bolden efter et voldsomt spark landede tæt ved ham, sprang han op, og styrtede afsted i en sådan rædsel, at han først standsede 3 – 400 alen borte. Han plejede at more sig med at binde kranse af lyse, strålende blomster.

…….. og det er ganske vist !!!!