ny

Hyldest til Dryaden 1868

Originaludgave af “Dryaden” 1868. Set på OBM 2004.

Hyldest til Dryaden

Dagens Nyheder 16. december 1868

Litteratur. H.C. Andersen har vænnet publikum til hver jul at få et hefte eventyr og historie at glæde sig ved, og når han i år kun har skænket os et enkelt eventyr, så have vi ikke grund til at klage, thi “Dryaden” opvejer et helt hæfte. Dette nye eventyr fra udstillingstiden i Paris 1867 vil blive læst med særegen fornøjelse. Andersen har ligesom i det samlet alle sine heldigste egenskaber som eventyrdigter og man læser det fra begyndelse til ende med en ren og ublandet nydelse.

Det humoristiske element, der spiller en så stor rolle i mange af digterens tidligere frembringelser, er mesterlig repræsenteret af rottefamilierne og akvariernes beboere, det storstilede og glimrende finde vi i beskrivelsen af Madeleinekirken og af den pragtfulde have, helliget glæden og dansen, men fremfor alt genfinde vi det rørende, barnlige og poetiske, der går igennem Andersens små digterværker i skildringen af Dryadens stille hjem, hendes længsel, flugt igennem det lokkende og altfortærende Babylon og hendes endelige undergang.

Ja, man kan vanskelig tænke sig en skønnere og mere slående skildring af Paris, set i eventyrets skær, end den, Andersen har givet i “Dryaden”. Bogen, der er tilegnet digteren J. M. Thiele, er af forlæggeren, C. A Reitzel, ualmindelig smukt udstyret. På omslaget findes der en tegning af P. Krohn. Af “Dryaden” er allerede andet oplag udkommet.

Lars Bjørnsten