Broen i Vilhelmsborg Dyrehave

Broen i Vilhelmsborg Dyrehave

Her var H. C. Andersen nær forulykket!

I 1853 opholdt H. C. Andersen sig på Vilhelmsborg og besøgte blandt andet Moesgård. En nat på vej tilbage fra Moesgård passerede selskabet den bro over Giber å, som ligger lidt vest for den nuværende omfartsvej. H. C. Andersen beskriver hændelsen i et brev dateret 30. juni 1853  til Henriette Wulff som følger:

Broen over Giber Å. ” …. Jeg kan ellers fortælle Dem en anden Historie fra Sanct-Hans-Aften, der kunde have taget en slem Ende, men som det Gud skee Lov ikke blev Tilfældet med. Vi vare alle fra Vilhelmsborg kjørte i Besøg paa en Naboe­gaard, Mosgaard, der ligger smukt ved Skovene ikke langt fra Stranden, vi var her nede, hvor der er særdeles skjønne Skov-Skrænter, Søen var ganske stille, Helgenæs og hele Molbolandet laae med den smukkeste Lilla-Farve; det Hele havde noget sydligt i sin Belysning. – Før vi imid­lertid forlod Mosgaard var Klokken blevet 12 om Natten, Kammerherren kjørte den Vogn jeg var paa og een af Baronesserne sad hos ham. – Da vi nærmede os Wilhelmsborg gik der Noget løst paa Vognen, hvorved denne ikke længer kunde styres, vi skulde over en høi Bro, og her, i fuld Fart tjørnede Vognen mod een af de høie Afvisere, det ene Hjul gik ud over Broen og ned i Dybden, Vogntrinet blev skruet op mod Baghjulet, og Hestene sprængte Remmer og Tøi, saa at Kammerherren fløi paa Hovedet ud, men vedblev at holde paa Hestene uagtet de slæbte ham et Stykke med; den unge Baronesse laae næsegruus kastet ud, derimod en Frøken Kjærulf, Capitainens Datter fra Aarhuus, og jeg blev siddende i Vognen, begge to lidt forskrækkede, men ingen af os Allesammen kom noget til. De kan troe, da jeg siden laae i min gode Seng, var jeg ordenlig glad over at ligge der med hele Lemmer, jeg syntes ordentligt, at disse iaften vare en ny Present fra vor Herre. Jo, vi leve sommetider endnu i Miraklernes Tid….”

Store kløvede granitsten under og omkring den nuværende bro er rester af den bro, hvor H.C. Andersen var nær ved at knække arme og ben.

Kilde: sdu.dk og www.bma.dk/natur/giberbro.htm  (30-06-99)