Louis Sørensen: Illustration til H. C. Andersens: “Rejsekammeraten”

Illustration til H. C. Andersens: “Rejsekammeraten”

Louis Sørensen (1853-1902). Efter forlæg af Hans Tegner (1853-1932).  Billedet er udført som xylografi og har målene 133 x 162 mm. Gave til Statens museum for Kunst i 1926 fra grosserer Arthur Sørensen. Kilde: Smk.dk

Se flere illustrationer af H.C. Andersen og hans eventyr her!