H.C. Andersen i Amerika 1868

En side af avisen The Boston daily Evening Transcript fra 1860’erne

Nedenstående artikel er fra avisen Dagens Nyheder den 20. november 1868

H.C. Andersen i Amerika

Ordene må ikke tages bogstaveligt, men denne overskrift danner i The Boston daily Evening Transcript indledningen til en artikel, foranlediget ved en New Yorks forlæggers bekendtgørelse om, at H.C. Andersen herefter regelmæssigt vil levere bidrag til hans tidsskrift The Riverside Magazine. Vi kunne tilføje, at dette virkelig forholder sig således, samt at H.C. Andersen allerede har afsendt et nyt eventyr betitlet “Herrebladene“, der først vil udkomme her nogle måneder senere. Forlæggeren er den samme, der om kort tid vil udgive H.C. Andersens udvalgte skrifter i 2 kæmpebind, således som vi for kort tid siden meddelte. Det ovennævnte Boston blad tilføjer: “forlæggerens bekendtgørelse har utvivlsomt forbavset adskillige, i hvis tanker Andersen hidtil kun har eksisteret som en slags oldtidsskkribent, om hvem man lige sålidt kunne vente, at han ville kunne dukke op som en regelmæssig medarbejder, som selve Æsop. Andersens eventyr have allerede glædet to generationer, og dog lever den store eventyrdigter endnu og vedbliver at fortælle. Han er er slet ikke så gammel, thi han er født i 1805 i Odense i Danmark, hvor der forrige år var en stor fest i anlening af at han var blevet gjort til æresborger. En berettiget hyldning af en, der i udlandet har erhvervet sig en større litterær hæder en nogen anden dansk. Andersen har aldrig været gift og fører et omvandrende liv. Undertiden er han i København, men ligeså ofte Spanien, Schweiz, Frankrig og Holland. Han er overordentlig velset ved flere hoffer, men det sandeste bevis på hans smukke karakter er dog det, at ethvert hjem er åbent for ham, og at den fattige såvel som den rige kende hans venlige sind.” Artiklen indeholder derpå en beskrivelse af Andersens visit i Hamburg og i en børnekreds sammen med Otto Speckter, således som han selv har fortalt den i “Mit livs Eventyr“, og hvorledes han der fortalte et af sine eventyr for de undrende små, den slutter således: “Der er noget meget fornøjeligt i den vished, at Andersen herefter hver måned vil aflægge et besøg i Amerika gennem The Riverside, og det måske endogså, før hans landsmænd kende vedkommende eventyr. Det er en tribut til den verdensberømmelse han har erhvervet.

Lars Bjørnsten Odense 2017

Se mere om:  Relationerne mellem H.C. Andersen og U.S. A. – Amerika