At hinke med H.C. Andersen hinkestene

Hinkesten i hvid glas med motiv fra eventyret Fyrtøjet

Der er ikke angivet nogle oplysningerne om hinkestenene på Odense Bys Museer Møntergården, men www.hinkesten.info skriver nogle oplysninger, der måske kan bruges: “Der skulle gå helt til 1960 før Fyens Glasværk udgav endnu en serie – denne bestod af 5 motiver hentet fra H.C. Andersens eventyr: Den lille pige med svovlstikkerne, Fyrtøjet, Hyrdinden og skorstensfejeren, Klodshans og Tommelise. To af motiverne fra 1960 serien, Hyrdinden og skorstensfejeren og Klodshans produceres formentligt sidst i 1960erne i en ny version med en ring yderst på oversiden.” De to hinkesten nedenfor er derfor nok fra denne serie.

At hinke er at hoppe på ét ben fra felt til felt, samtidig med at man med foden puffer en hinkesten foran sig. Hverken hinkestenen eller ens fod må ramme udenfor det rigtige felt, eller som på billedet lande på stregerne. Se mere her!

Hinkesten i klart glas med motiv fra eventyret Hyrdinden og skorstensfejeren

Hinkesten i blåfarvet glas med motiv fra eventyret Klodshans

I frikvartererne i skolen i 1960’erne gik tiden med leg, sjipning og sanglege var for piger, og drengene legede tagfat, sloges og spillede kuglespil. Desuden spillede man bold, trillede med lerkugler, byttede glansbilleder, spillede med hønseringe samt hinkede.

Set i Odense Bys Museer Møntergården 3. oktober 2017. Foto Lars Bjørnsten Odense.