Forside Marie Henriques Billedbog 1869

Forside til Marie Henriques Billedbog

Odense Bys Museer skriver: “Billedbogen forener H.C. Andersens digtekunst med hans billedkunst i et illustreret eventyr, der er viet til ét bestemt barn , nemlig rejseventyrets hovedperson – Marie Henriques”.

Ovenstående er fra billedbogens forside. Tryk på billedet flere gange for at se alle detaljerne. På omslaget er der en collage med forskellige motiver: gammel tænker, musikinstrumenter, svævende kvinde, siddende mand og en masse andre ciseleringer og symboler Se selv.

Om tilblivelsen af Maries Billedbog skriver H.C. Andersen:

I dagbogen for den 21. december 1868 skriver digteren, at han erBegyndt paa en Billedbog til lille Marie Henriques, jeg klistrer og klistret til ud paa Natten.”. Året efter i 1869 skriver han at den 8. januar, at han har “Klistret paa lille Maries Billedbog”. Senere skriver han i dagbogen den for lørdag den 26. juni 1869 at det er ” … Varmt, smukt Veir. Sendt Brev til Fru Collin. i Hellebek. Brev til Fru Henriques med et Vers til lille Marie, hvis Fødselsdag det er i Dag.”.  Verset er identisk med det der er i billedbogen se side 1.

Udover verset til Marie skrev H.C. Andersen følgende til Fru Henriques den 26. juni 1869: “Jeg vil blive meget glad om jeg i Ugens Løb fik at høre Programmet til “Mariefesten”, jeg kan tænke den begyndte med Flagning og at Kaffekanden kogte over af bare Glæde; en Hjulbør med Presenter kjørte op for Døren, stor Cantate af alle Smaafugle blev afsjunget. Blomsterne i Haven stod i Søndags Kjole og nikkede da Frøken Marie traadte ud. Chocolade sprang frem som en ny Kilde, der vist blev foretrukket for den af Pram besjungne Emiliekilde. Først seent paa Aftenen optraadte Ole Lukøie og leverede stort Fyrværkeri af Drømme med alle Maries Livretter. Lev hjertelig vel …”

H.C. Andersen gik meget levende op i hvad der skete på Maries 3. års fødselsdag. Det vides ikke, hvornår billedbogen er givet i gave til  Marie Henriques. Dog vides det via brevet fra den 26. juni 1869, at “Anders” ikke var tilstede på hendes fødselsdag i 1869.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques Billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen  giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men tilsidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark.

Kilde: Odense Bys Museer. Oversigt Marie Henriques Billedbog – se her!