Lysestage i messing

H.C. Andersens lysestage. Dato ukendt. Hans Christian Andersens candlestick. Date unknown.

Læs også eventyret Lysene og om en messing lysestage. Her bringes et kort uddrag: “Hvor skal jeg nu hen!” tænkte Lyset; “jeg skal til fattige Folk, faaer maaskee ikke engang en Messingstage, mens Voxlyset sidder i Sølv og seer de fineste Folk. Hvor det maa være deiligt at lyse for de fineste Folk! det blev nu min Lod at være Tælle og ikke Vox!”  Og Lyset kom til Fattigfolk, en Enke med tre Børn i en lille lav Stue lige overfor det rige Huus. “Gud velsigne den gode Frue for hvad hun gav!” sagde Moderen, “det er jo et deiligt Lys! det kan brænde til ud paa Natten.”

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se flere af H.C. Andersens ejendele her!