ny

Gravminde over Maria 1816

Gravminde over Maria 1816

Grav Minde over lille Maria død 1816 den 26 Novem.

Henslumret er en munter Skabning
Som segnet bort i Ungdoms Aar.
Hun knap for Øie paa jodisk Ting.
Før hun sin Sende budskab faar
og hun fra Jordiskrige ile.
Til Himlens yndigt Paradis –
Af Døden hun ikun Smile
og anseer det ej som et Forlis
at forlade Jordiskrige
og med Engle Kaar at Stige
op Til Himlens Skaber Gud
at vere hansens Sendebud –
See jeg seer en Engle Stige
et Uskyldigt Barn lille
Og det er den døde Pige
Som sin Glæde sige vil

Digtet af Hans Christian Andersen 11½ Aar den 17 Marti 1817

Foto: Lars Bjørnsten Odense på HCA museet 2004