Købet af H.C. Andersens Hus for 6500 kr. i 1905

Litografi af H.C. Andersens Hus.1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer

Litografi af H.C. Andersens Hus. 1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer

Uddrag fra referat fra Odense Byrådsmøde:

….. “Såvel digterens fødested, Nr. 45 i Hans Jensensstræde, som hans barndomshjem i Munkemøllestræde Nr. 3 var udsmykket på festlig vis, og på digterens grav på Assistent Kirkegård i København blev ved festkommiteens foranstaltning henlagt en krans.

Efter at det længe havde været et stærkt næret ønske at digterens H.C. Andersens fødehus kom i offentlig eje, vedtoges i mødet den 7. april 1905 at erhverve ejendommen for en købesum af 6500 kr. og under 17. april næstefter approberede Indenrigsministeriet denne handel.
Om ejendommens restaurering og indretning til et “H.C. Andersens Hus” henvises til forhandlingerne for 1906. – J. Nr. 229/1905.”

Afskrivning Lars Bjørnsten Odense 2016. Kilde Stadsarkivet

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!