Tillykke med erhvervelsen af Andersens Fødehus!

Uddrag af brevet fra Ernst Bojesen

Købet af H.C. Andersens fødehjem

I forbindelse med markeringen af H.C. Andersens 100 årsdag har det været stærke initiativer til at købe H.C. Andersens Fødested i for at anvende det til et Andersen museum. En af de mest energiske initiativ tager er direktør Ernst Bojesen fra forlaget Gyldendal. Her på sitet kan du læse nærmere om dette her!

Brevet dateret 10. april 1905 borgmester Dithmer

Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag
København d. 10/4 1905
Købmagergade 18

Kære Hr. Borgmester Dithmer!

Tillykke med erhvervelsen af Andersens Fødehus! – Og må jeg samtidig udtale glæde og beundring over den resolute handling ved uden betænkning at afslutte købet. Min tanke var at give Dem og Byrådet ideen og således at gennemførelsen af husrumsplanen skete ud fra Odense, eventuelt ved hjælp af mig og andre der har interesse for byen og nationens pligt i at rejse dette mindehus. Havde Odense været rig nok til at skabe dette forholdsvis billige museum, havde det også været det letteste og hurtigste, fremfor den sædvanlige opmarchering af nationalråb med de sædvanlige presenternavne, men jeg indser at dette kan byen ikke magte og vi må finde på råd til at skaffe midlerne til veje.

De roser så stærkt min energi, og muligvis har jeg en del af denne egenskab, men i den mangegrenede forretning for hvilken jeg er chef, er der rigeligt brug for min tid og mine evner, så at jeg personligt umuligt kan ofre hvad der skal ofres for at sagen vi tale om kan føres i havn. Imidlertid skal jeg ikke slippe den og har jeg allerede lagt planen, jeg mener vi bør følge. Desværre vil der hengå en kort tid inden jeg kan forelægge Dem resultater, idet den mand jeg særlig have spændt for på grund af dødsfald må rejse bort i 8-14 dage. Kun så meget vil jeg sige nu, at jeg ikke tror på noget nævneværdigt resultat af et offentlig opråb med den sædvanlige navnebunke under, at jeg mener at museet vil koste mellem 30 – 40.000 kroner og endvidere at jeg mener at disse delvis kan og bør skaffes underhånden her og i Odense, det manglende skal Staten yde. Jeg har også mine tanker henvendt på den mand som skal være drivkraften til uden at blive træt at indsamle museet indhold. Tilslutningen af de mange navne skal mulig benyttes som relief til sagen, – for at få alt indsamlet, – hvis det behøves.

Ja kære borgmester, mere får De ikke at vide idag, – snarest kommer jeg igen. Havde Odense kunnet magte sagen selv havde det hele været ordnet i en håndevending.

Venlig hilsen
Deres hengivne
Ernst Bojesen

Kilde Stadsarkivet. Foto og afskrift af brev m.m. Lars Bjørnsten Odense 2016

Se flere H.C. Andersen relaterede ting fra perioden 1900 – 1924 her!