H.C. Andersens Hus fra faktamuseum til oplevelsesmuseum

H.C. Andersen Fonden havde i november og december inviteret til temamøder, hvor man kunne høre om “H.C. Andersen og Odense i forvandling”. Den 1. december 2016 var temaet “Eventyrhuset – Det nye H.C. Andersens Hus”. Der var flere oplægsholdere om dette emne. Henrik Lübker, Museumsinspektør, Odense Bys Museer, som fortalte meget spændende om H.C. Andersens eventyrunivers, Andersens rolle, forvandlingen fra faktamuseum til oplevelsesmuseum samt om legens betydning for Andersen og os andre.

Henrik Lübker, Museumsinspektør, Odense Bys Museer    

Da vi startede projektet med et nyt H.C. Andersen Hus, spurgte vi os om, hvad er det et H.C. Andersen eventyrunivers kan? Det særlige ved Andersen er, at han kan tale til barn og voksen og at det har overlevet gennem tid. Han kan tale på tværs af kultur og på tværs af tid og rum. I snart 200 år har eventyrene talt direkte til dig og mig og det gør de fordi der er denne mægtige kerne i dem, som vi kan genkende i os selv. Så når vi nu genopfinder formidling og vi siger, at det handler om mennesket, så er det i virkeligheden os selv og det handler det om at gøre udviklingen meget med Andersen.

Vi skal tage Andersen ned fra piedestalen og vi ved ikke, hvem der har sat ham derop. Han har været der ret længe og det er slet ikke Andersens stil at være deroppe, da han er nede i øjenhøjde med os ligesom eventyrene altid har været det. Så i stedet for at glorificere og heltedyrke ham, så skal vi dyrke det menneskelige aspekt der kommer til udtryk i hans liv og færden. Alt, hvad det vil sige at være menneske er det han så fint præsenterer i sine eventyr. Det er det uperfekte, det ufærdige, det at være på vej. Når vi bygger et nyt museum så er det ikke et Andersen monument vi bygger.

Andersen er til for os i dag, da det er os han har noget at sige. Museet skal ikke være en lang historietime. Hans univers fortæller os om noget i dag, om nutiden, om os selv, og om en dybde i os selv. Det nye H.C. Andersen Hus er ikke et faktamuseum. Andersens univers er ikke fyldt med svar, men er snarere et univers der stiller spørgsmål, der skaber reflektion og fornemmelsen for dybden i livet, fremfor bare en gold sagkundskab. Andersens univers er ikke et tempel og det er ikke sådan, at det er noget statisk, som vi ikke må røre ved, det er ikke noget helligt. Det er noget, der er levende og forbinder os til omverden og samtiden bl.a. igennem den måde vi hele tiden genfortolker ham på og holder ham i live.

Andersens univers er ikke en forlystelsespark, vi forfladiger ikke Andersens univers til blot at være ligesom suget i maven i en forlystelsesparks rutschebane. Vi vil gerne skabe oplevelser, men vi gør det, da vi gerne vil give et naturligt værk dybde og fylde. Hvad er Andersen så ? Vi har forsøgt, at fjerne alt ind til benet, hvad er det for nogle momenter der gennemsyrer Andersens tænkning, hans liv, og hans værk.

Der er tre centrale elementer, der vil gennemsyre formidlingen og scenografien i det nye H.C. Andersen Hus. Det første er at H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen er leg. H.C. Andersen leger hele tiden. Han leger, at han forvalter den verden vi tror vi kender til en der er fyldt med eventyrligheder og dybde. Han leger med os som læsere, når han siger, at der så skønt ude på landet og så fortæller han en historie om, at det overhovedet ikke er skønt derude. Han leger med roller i identiteten og ikke mindst legen i materialer. Når han får taget et fotografi af sig selv så er det leg, når han klipper i papir, så er der også virkelig leg på spil.

Et af hans kendte klip med en mølle og en møllemand har i enden af møllevingerne formet som en pensel eller tippen af en blækpen. Det er fordi det også er en kunstner. Det der sker, når man laver korn til mel, så er det at male og han leger med den dobbelt betydning der er i ordet male, så det både er noget, der kan male til korn til mel, men at det også er en kunstnerisk proces. På den måde ser Andersen den dobbelte betydning der er overalt rundt omkring os og bruger det som en kunstnerisk dynamo til at lege med. Når han fortæller eventyr så er der i særdeleshed leg på spil.

Legen er helt centralt i hans univers og det bliver den også i det nye H.C. Andersen Hus. Det gamle museum kunne man med en vis ret sige at der ikke var så meget leg. I det nye museum vil vi gerne invitere folk til at lege med, scenografien skal også være legende.  Vi vil skabe legende scenografi der inviterer folk ind i universet og tilbyder skæve vinkler og nye perspektiver og som skaber undren og nysgerrighed. Lige netop undren og nysgerrighed er gode kvaliteter i forhold til Andersens univers og hvis vi kan skabe det og få vores gæster til at komme ind og undre sig, så er vi halvvejs til det andet kerneord i H.C. Andersens univers.

Det handler om transformation. Eventyrene handler ofte om en eller anden form for transformation. Eventyrene byder sig også til som noget der kan forvandle vores liv. De rummer en dybde, en livsvisdom og de rejser essentielle spørgsmål som kan berige og udvide vores liv. Det er denne dybde vi gerne vil yde retfærdighed. Vi vil gerne lege og vi vil også gerne skabe oplevelser, der skaber undren og nysgerrighed. Grunden til vi vil det, er fordi vi gerne vil lade eventyrene komme tættere frem og vi vil gerne have vores gæster til at genkende dem og måske finde nye dybder i dem og i deres egen tilværelse. Det er høje ambitioner, men det er Andersen vi taler om, og det vil være forkert ikke at have så høje ambitioner. Endelig vil vi gerne skabe en samlet oplevelse, ligesom en rejse. Rejsen, er også en meget central metafor i Andersens liv og eventyr. Et museumsbesøg vil også forme sig som et samlet forløb, der i tre akter tager dig med ind i en rejse, som går ind i Andersens eventyrunivers og tilbage igen.

Rejsen er allerede begyndt i haven og det med en bevægelse væk fra det den urbane orden vi tror vi kender og vi begynder at bevæge os over i et haveunivers og i et museumsbesøg. Hvor de normale spilleregler er sat lidt ud af spil og det bliver stadigvæk mere fantastisk og baseret på fantasi og forestillingsevne. I takt med, at du går ned af rammerne, så vil du nok opleve at universet bliver mere og mere fantastisk og bliver ved med at udfolde sig sceneografisk. Når du kommer ind i et stort område er det stedet, hvor vi vil iscenesætte Andersens 10 ikoniske eventyr og du vil være i en omsluttende eventyrverden, som du kan gå på opdagelse i.

I tredje akt stiger man op fra eventyruniverset og går ind i mindet, der knytter sig til Andersen. Det er den nuværende mindehal og fødehjemmet. Det bliver, som at rejse væk fra vores verden og ind i det han har skabt og op i mindet, hvor han kommer fra. Det nye museum handler om et sted der kan rumme dybden i Andersen eventyrfortællinger.

Lars Bjørnsten Odense 1. december 2016

Se mere om “H.C. Andersen og Odense i forvandling” her!