Flyveposten 16. november 1867 om H.C. Andersen som æresborger

Billede H.C. Andersen 1867. Foto Carl Beck.

Første gang aviserne skrev om H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i  Odense er tilsyneladende 16.11.1867: Her skrev Flyveposten

“Etatsraad H.C. Andersen er ifølge B.T. af Communalbestyrelsen i Odense bleven udnævnt til Æresborger i denne By, hvor han som bekjendt er født, og vil i denne anledning blive indbudt til et Festmaaltid i Slutningen af denne Maaned”

Kilde: Foto H. C. Andersen BO.121 / Carl Bech, 1867. – Ref.: BO.121. – original H.C. Andersenmus.. – RN 9499. – HC000127. Det Kongelige Biblioteks web-site, www.kb.dk, 02032002. Kilde tekst avis: Flyveposten 16. november 1867

Se oversigt  “Æresborger”