H.C. Andersen, lader til at komme stærk i vælten

Avisudklip fra den 8. januar  1829

I “Den til Forsendelse med Brevposten Kongelig allernaadigst alene privilegerede Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis” fra den 8. januar 1829 kunne man under rubrikken “Fædrenelandet” læse følgende:

Blandinger.

Den i vor litteratur debuterede forfatter H.C. Andersen, lader til at komme stærk i vælten. Hans “Reise fra Holmens Canal til Østerpynten af Amager” har forladt Dresden, og har 500 subskribenter. Reisen (136 sider stor) omtales som et foster af et rigt, skønt undertiden vildt, fantastisk lune. Den er delt i 14 kapitler, af hvilke det sidste, der er tilføjet, for at den ej skulle få tretten, med undtagelse af interpunktioner, Intet indeholder; men det er , siger forfatteren: Læserne vant til fra mange andre bøger.

Lars Bjørnsten Odense