Slagelse gamle Realskole og H.C. Andersen

Slagelse gamle Realskole (Efter Tuschtegning af Edv. Rasmussen)

Således kunne man læse og se i Slagelse-Posten 1. april 1903

I gamle dage havde Slagelse sin latinskole og i året 1809 flyttedes latinskolen fra den tidlige kirkelade ved Skt. Mikkels kirke ned til Bredegade, i den ejendom som netop nu i forsommeren er forsvunden. Her var det at H.C. Andersen sad som discipel og boede som pensionær i den lærde rektor Dr. Meislings hus.

Den forholdsvis gamle skolediscipel havde den gang sin bolig i et tofags værelse, som vendte ud mod rektorens have. I 1826 forlod han skolen, som blev nedlagt i midten af hundredeåret. På denne skoles ruiner og i den bygning på Bredegade var det at Slagelse Realskole indrettedes.

Lars Bjørnsten Odense

Læs mere om H.C. Andersens skolegang i Slagelse