H.C. Andersen Festivals 2016 og Spurvelundskolens værk

Spurvelundskolens udstilling i 2016 

I forbindelse med H.C. Andersen Festivals 2016 har der været en inspirerende udstilling i kunstbygningen Filosoffen i Odense udført af elever fra billedkunstklasser fra skoler i Odense Kommune. Der var udstillet værker i relation til emnet: “Fantasi og evnen til at forudse der uventede”. Eleverne har skulle beskrive proces og produkt i forbindelse med projektet. Her på sitet bringes eksempler på de mange fine kunstværker, som eleverne har lavet.

Skole: Spurvelundskolen  Klasse: 5A

1. Hvad har været jeres overordnede projekt? At det var elevernes proces og fantasi der styrede projektet.
2. Hvordan har I forholdt jer til H.C. Andersen – og temaet Fantasi og evnen til at forudse det uventede? Vi har læst noget om H.C. Andersen. Både nogle af hans kendte værker og nogle af hans glemte. Vi har snakket om om man overhovedet kan forudse det uventede. Vi er stadig i tvivl. Vi har været på walk and talk for at snakke om fantasi og det uventede.
3. Hvad vil I kommunikere (sige) med jeres udstilling? Vi vil gerne vise noget af vores arbejde i processen med vores værk. Vi vil gerne vise vores bud på hvad og hvordan man viser både fantasi og det uventede på en gang. Nu er det op til publikum, om de kan forudse det uventede i vores værk.
4. Hvilke udtryksformer ( fx grafik, tegning, maleri) og materialer har I valgt at arbejde med – og hvorfor dette valg? Vi har valg teknikken tegnediktat og overførelses teknik fra kopi til lærred med limlak. Fordi vi vil have den originale streg overfort til lærredet uden ændringer.
5. Beskriv overordnet jeres proces, Hvilke faser har I været igennem? (Hvad har I lavet og i hvilken rækkefølge). – Hjemme tænkte vi over sætningen, fantasi og evnen til at forudse det uventede.
– Dagen efter snakkede vi om hvad vores billede kunne være lavet af.
– Efter det fik vi læst en historie op, det var en af H.C. Andersens glemte historier, som hed Sommerfuglen.
– Bagefter lavede vi tegnediktat over Fyrtøjet.
– Så gik vi på walktalk fire og fire, der snakkede vi om, hvad vi synes der skulle med.
– Vi skulle i bordgrupperne snakke om hvad der var det uventede og hvad det kunne være
– Senere fik vi besøg af Rakel og Knud Erik, som kom med nogle forslag.
– Det endelige maleri skulle bestå af 16 små malerier i 4 forskellige douche farver. Vores tegnediktater var blevet så gode så de skulle også med. Blandt andet skulle der være citater af H.C. Andersen og nogle symboler. I billedkunst malede vi lærrederne sorte, da det var tørt lagde vi malertape på kanterne. Vi havde douche farverne lyserød, lilla, blå og grøn. Dem malede vi på vores lærreder så der kom en sort kant der hvor der var malertape.
– Vi tegnede vores tegnediktat op med sprittusser så det blev tydeligere.
– Vi kopierede vores tegnediktats billeder så de kunne kopieres over på vores lærreder. Vi puttede limlak på vores tegnediktat og på lærredet og trykkede det sammen og da det var tørt vaskede vi papiret af så der kun var blæk. På sammen måde gjorde vi med vores citater.
– I klassen brugt vi overhead projektor, hvor vi tegnede H.C. Andersen
6. Hvad har I opdaget – lært i projektet? Teknikken med limlak / decoupage. Vi lærte at man ikke skal skrubbe alt for hårdt, når papiret skulle af efter limlakken var tørret. Det med at lave skarpe kanter med tape. Lært, hvordan man arbejder med citater, der skal spejlvendes.
7. 2-3 citater fra elevene om arbejdet med projektet: – Astrid “Først var jeg usikker, men så tænkte jeg over vores citat i klassen, det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg godt”.