H.C. Andersen papirklip “Djævlemor” m.fl. 1850

Papirklip “Djævlemor”

Den 3. marts 2017 kom der fornemt besøg til H.C. Andersen Museet i Odense fra Berlin i Tyskland. det var Dirk Lund , der på vegne af sin far Knut Lund overrakte museet en fornem gave bestående af fem papirklip  af H.C. Andersen. Papirklippene har gennem generationer været i familien Lunds eje. Det er tale om fem papirklip, som er  navngivne. På en seddel er titlerne nedskrevet: Vi har den velkendte møllemand, som har titlen “Møllefa’er”, der er også en kvindelig version af dette motiv, som hedder “Møllemo’er”, herudover “Luftballon” og “Sommerfugl” og endelig noget så ejendommeligt som “Djævlemoer” med den tyske tilføjede titel “Teuflin, kleine Kinder fressend” (Djævlemoer, der spiser små børn). Og vitterligt. Klippet forestiller en kvindeskikkelse med et menneske i munden!

De udstillede papirklip i en montre på museet i Odense

Historien bag papirklippene

De fem papirklip er helt usædvanlige, idet de både er navngivne og daterede. Alle klippene er lavet den 18. august 1850. På det tidspunkt havde H.C. Andersen i knap to uger befundet sig på herregården Corselitze og skulle nu fra Nykøbing Falster til København via det nye dampskib “Vildanden” fra Gåbense til Vordingborg. Imidlertid fik Andersen besked om, at dampskibet netop var stillet til afbenyttelse for den danske marine. Tre-årskrigen stod jo på, og som erstatning for dampskibet blev digteren tilbudt overfart i en åben smakke, der sejlede fra Gåbense til Vordingborg. Da han skulle afsted med posten ganske tidligt kl. 4 om natten, afslog Andersen at bo som gæst hos stiftamtmanden, Baron F.C. Holsten, for derimod at indlogere sig på hotellet i Nykøbing Falster. Også byens rektor ved katedralskolen, Erich Peter Rosendahl, tilbød Andersen logi. Her aflagde digteren et visit og mødte Georg Frederik Wilhelm Lund, Dirk Lunds tiptipoldefar.

Gemt gennem seks generationer

Georg Frederik Wilhelm Lund var overlærer på katedralskolen. Han havde på det tidspunkt tre drengebørn i alderen fire måneder til seks år. Det er til disse børn, klippene er lavet. Efter besøget gik Andersen tidligt til ro på hotellet for at påbegynde rejsen mod København kl. 4 om natten. Men vejret udviklede sig til storm, og H.C. Andersen måtte opgive overfarten i de oprørte vande og vende tilbage til Nykøbing. Her modtog han logi hos biskop D.G. Monrad, den senere konsejlspræsident, og dagen efter den 20. august mødte digteren igen overlærer Lund og dennes hustru ved en middag hos biskoppen. Mødet har gjort indtryk på overlæreren, der gemte de fine papirklip til eftertiden gennem seks slægtsled. Nu kommer klippene tilbage til Andersen-samlingerne med en slags “tak for lån”.

Enestående sjældenheder

De fine papirklip er navngivne. På en seddel er titlerne nedskrevet: Vi har den velkendte møllemand, som har titlen “Møllefa’er“, der er også en kvindelig version af dette motiv, som hedder “Møllemo’er“, herudover “Luftballon” og “Sommerfugl” og endelig noget så ejendommeligt som “Djævlemoer” med den tyske tilføjede titel “Teuflin, kleine Kinder fressend” (Djævlemoer, der spiser små børn). Og vitterligt. Klippet forestiller en kvindeskikkelse med et menneske i munden!

Hvis papirklip kunne tale

Fra erindringer ved vi, at H.C. Andersen gerne ledsagede sine klip med en fortælling. Det kunne have være spændende at vide, hvad digteren har fortalt Lunds børn under besøget hos rektoren på katedralskolen i Nykøbing Falster den 18. august 1850.

Kilde: Odense Bys Museer og Lars Bjørnsten. Se flere H.C. Andersen papirklip her!

Sider:  0   1  2  3