Krøllejernet fra Aarhus til H.C. Andersen på Frijsenborg

1-frijsenborg-001

Frijsenborg ved Aarhus

Om H.C. Andersen meddeler “Viborg Stiftstid.” følgende, som virkelig er passeret på Frijsenborg i tredserne (1860’erne):

På herregården, hvor der var forsamlet et større selskab i anledning af en eller anden fest, var den store eventyrdigter også tilstede som særlig indbudt, og man havde grundet håb om at komme til at høre ham oplæse et af sine eventyr, hvormed han ikke var sparsom, når han ellers var i stemning.

Digterens ankomst til gården var observeret, men han havde endnu efter en tids forløb ikke ladet sig tilsyne blandt gæsterne, hvilket disse højlig forundrede sig over. Da der blev ham forespurgt, når selskabet kunne have den fornøjelse at hilse på ham, viste det sig, at H.C. Andersen der, som bekendt, var meget forfængelig, slet ikke ville deltage i festen, i fald han ikke kunne få sit hår krøllet, hvilket han straks ved sin ankomst havde forespurgt sig om.

Nu var gode råd dyre, thi på hele godset var der ikke et krøllejern at opdrive, da man dengang meget sjældent lod sig “brænde” i øverste etage. Efter en del snakken frem og tilbage om den ting, besluttedes det, da den barnlig forfængelige Andersen absolut ville krølles, at sende et ridende bud til Aarhus for at få fat i et krølleinstrument, som stafetten da også efter et forceret ridt bragte med hjem.

Efter at forskønnelsesprocessen var foretaget viste den aldrende digter sig endelig med smilende ansigt og krøllede lokker for selskabet.

Kilder: Danske Billeder for Skole og Hjem. Udgivet af Theodor Siersted i årene 1895-1899 (foto) og Aarhuus Stifts-Tidende 24. september 1895 (tekst)

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !

Lars Bjørnsten Odense