Model af mindesmærke i Odense for H.C. Andersen 1877

hasselriis-e

Model af mindesmærke for H.C. Andersen udført af billedhugger Hasselriis

I avisen kunne man få år efter eventyrdigterens død i avisen Vendsyssel Tidende (1872-1984) 4. maj 1877 læse om bestræbelser på at rejse et mindesmærke for ham i Odense.

Allerede i længere tid har der været ønske om at se et mindesmærker rejst for digteren Hans Christian Andersen her i hans fødeby, for derved at bringe vidne til efterverdenen om den kærlighed og taknemlighed imod ham, hvoraf alle var opfyldte her, hvor han henlevede sine barndomsår, og hvorfra han modtog mange af de indtryk, som senere hen i livet formede sig til ikke så få af hans skønneste eventyr og fortællinger. Forskellige omstændigheder har hidtil forhindret virkeliggørelsen af denne tanke. Nu har det imidlertid føjet sig således, at en dansk kunstner billedhugger Hasselriis fra Rom, der i længere tid har syslet med gengivelsen af den store digters billede, og som omfatter den opgave med stor kærlighed, har henvendt sig til Odense Byråd med planer og tegninger til et sådant mindesmærke. Derved har tanken fået et berettiget krav på atter at tages under overvejelse, og den skitse i mindre målestok, som kunstneren har forevist byrådets medlemmer, har bevirket, at rådet har troet nu at burde tage sagen i sin hånd og i dette øjemed nedsat et udvalg til dens gennemførelse.

Byrådet skjuler ikke for sig selv, at det er en meget stor opgave, der derved sætter sig, men, ligesom det nærer den tro, at der ikke alene her i landet, men trindt om i udlandet findes en sådan interesse for den afdøde digter, at man gerne ville gribe lejligheden til, ved at yde bidrag til at rejse ham et mindesmærke i hans fødeby, at af betale en taknemlighedgæld til ham, således hengiver det sig til det håb, at den store kreds af venner, som H.C. Andersen vandt trindt om i den civiliserede verden, gerne vil række en virksom hånd til opgavens løsning, og udvalget har derfor troet at burde give enhver – ung som gammel, rig eller fattig – , som har følt sig tiltalt af Hans Christian Andersens muse, lejlighed til at yde bidrag til at rejse et mindesmærke i hans fødeby – større og smukkere, end det vil være muligt ved deb egne midler alene.

Mindesmærket vil komme til at bestå af et standbillede af digteren på en granit-sokkel, omgivet på hans nedre trin af tre figurer – hans genius og to af figurerne fra hans eventyr. Det vil i alt blive omtrent 18 fod højt, omgivet med et mindre blomsterparti og et smukt jernrækværk, og en heldig plads midt i byen imellem sammenstødende gader. Det hele vil koste – alle figurerne støbte i bronze ca. 50.000 kr.

Lister til påtegning henligger hos Hr. Boghandler Petersen samt på nærværende blads kontor. I byrådsudvalget til oprettelsen af et mindesmærke for digteren Hans Christian Andersen i Odense, i april 1877. J.C. Drejer, Gustav Lotze, B. Petersen.

Kilder: Vendsyssel Tidende (1872-1984) 4. maj 1877. Foto Lars Bjørnsten Odense. Model udstillet i H.C. Andersens Hus i 2009.

Se mere om H.C. Andersen statuen i Odense udført af Louis Hasselriis her!