Salget af H.C. Andersens skrifter i Tyskland og England i 1847

tekst1

Udklip fra Morgenposten 29. maj 1847

Efter at vor digter H.C. Andersen havde bemærket, at hans skrifter fandt indgang i udlandet og tegnede til at blive gode sølvminer for Tysklands og andre landes spekulative boghandlere og deres oversættere, begav han sig selv til Tyskland, hver gang han enten havde skrevet en bog eller bar stoffet til en sådan i sit hjerte udgav han selv her i dette lands sprog. Derved sikrede han sig forfatterindtægten.

Hans Børne Eventyr synes at ville blive en yndlingslæsning for børnene i alle Tysklands egne, og hvori de ældre også gerne gider seet. Nu synes det, at digteren har begyndt den samme plan i England, hvor han opholdt sig i fjor i længere tid, mens hans eventyr der udkom på engelsk i en ypperlig illustreret udgave, og hvorhen forfatteren atter snart begiver sig. I disse dage er han rejst til Glorup på Fyn, for der i ro at fuldende sin roman “Ahasverus”. Derpå går han til England.

Kilde: Morgenposten (1844-1848) 29. maj 1847 og Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersen  1805 – 1875