ny

Digtet “Vandfloden” af H.C. Andersen

hca160-1872

H. C. Andersen Budtz Müller & Co, 1872.  Kilde: www.kb.dk, 02032002.

Sygdom, stormflod, vandflod og et lille digt 

Etatsråd H.C. Andersen er desværre vedvarende syg, som det hedder af en forhærdelse i leveren, og igår var det endog et meget almindeligt udbredt rygte her i byen, at han var død, men som vi erfarer har han det tværtimod i de sidste par dage befundet sig noget bedre. Det venskab, som digteren ved sine værker og ved sin personlige elskværdighed har erhvervet sig i en ualmindelig vid kreds, har under hans sygdom på en smuk måde lagt sig for dagen ved den hjertelige deltagelse, der er vist ham med hensyn dertil. Han har modtaget det ene besøg efter det andet af venner og veninder af den litterære, kunstneriske og fornemme verden, og udenfor hans bolig i Nyhavn ha man ofte kunnet se en hel række af ekvipager.

Enhver har villet se den gamle 67 årige ven og bringe ham et deltagende og trøstende ord eller en eller anden gave som tegn på sit venskab, og Andersen har, som naturligt er , følt sig dybt rørt over disse beviser på, med hvor megen kærlighed han omfattes af mange. Uagtet han har følt sig meget træt ved alle disse besøg, har han dog ikke villet afvise nogle af dem, indtil læger have lagt sig imellem, så at han nu ikke mere modtager nogen eller i i alt fald kun ganske enkelte, der står ham særligt nær. Trods sin sygdom har han dog været i stand til at skrive et nydeligt lille digt “Vandfloden“, der vil blive trykt forrest i en lille digtsamling, som om få dage vil udkomme og blive solgt på den bazar, som kronprinsessen og prinsesse Thyra lader afholde til fordel for de vandlidte. Foreningen “Fremtiden” – der består af litteraturer og kunstnere – vil , formentlig på Hofteatret lade afholde en bazar i tre dage med aftenunderholdninger. Kunstforeningen af 18. november vil lade indsamle malerier og skitser, for derefter at stile disse til aktion til fordel for de vandlidte. Desuden har H.C. Andersen via et brev fra Grevinde Holstein konstateret at linealer med Andersens udklipninger også skulle være på prinsessernes bazar for de vandlidte, og at de skulle ligge ved kongefamiliens gaver.

Det er desværre ikke  lykkedes, at finde teksten eller yderligere omtale af digtet “Vandfloden”. Stormfloden den 13.-14. november 1872 var meget ekstrem i forhold til andre kendte stormfloder. Danmark og dele af Europa var udsat for en orkanagtig storm fra nordøst, hvilket har medført højvande og stormflod samt mange ødelæggelser overalt i byerne. Desuden var der et utal af strandinger langs kysterne.

Kilder: Aarhuus Stifts-Tidende 21. november 1872, Fyens Stiftstidende 9. december 1872, sdu.dk samt kb.dk

Lars Bjørnsten Odense