Notitser om H.C. Andersen i tidens aviser! (1829-1908)

aviscollage

Kiøbenhavnsposten 20. november 1829

Hr. H.C. Andersen vil til nytår, på eget forlag, udgive en samling i eet bind af sine i forskellige tidskrifter adspredte digte, i forening med en del ikke før publicerede småstykker og et humoristisk eventyr “Dødningen”. Denne samling vil blive trykt på belinpapir og leveres subskribenterne, heftet i smukt omslag, for 1. Rbd. man tegner sig hos forfatteren (Store Kongensgade No. 33, 3 sal.) hvor planer tillige er at erholde.

Aalborg Stiftstidende 2. april 1846

– For nærværende tid – hedder der i “Der humorisk” – opholder den danske eventyrdigter Andersen sig i Berlin, hvor der fra alle sider vises ham opmærksomheder. Selv kongen har sagt til digteren, at han har fundet meget behag i hans “Spillemand”.

Lolland-Falsters Stifts-Tidende  3. september 1861

Digteren H.C. Andersen er ifølge “Dmk” i torsdags vendt hjem fra sin fem måneders udenlandsrejse og opholder sig for tiden på Basnæs. Han har på rejsen skrevet flere smukke eventyr bl. andet “Psyche” og “Sneglen og rosentræet”, som ville udkomme til efteråret. For øjeblikket arbejder han påå en større fortælling, hvor scenen er henlagt til Schweiz..

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling 11. juli 1862

H.C. Andersen har, ifølge f. bl., på Basnæs omdigtet sin opera “Ravnen”, der med Hartmanns smukke karakteristiske musik kna ventes opført i næste teatersæson, Digteren har ibl. a. indlagt en helt ny karakter, der bærer det originale navn “Kløver”, Spader, Ruder”. Ligeledes har Andersen digtet et smukt nyt eventyr “Vintergækken”, som vil blive optaget i Lose & Delbancos folkekalender næstkommende vinter. Digterens rejse vil først gå til Schweiz, og siden til Spaniens minderige steder; Sevilla, Valencia og Granada.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften 3. april 1908

Et lille uddrag af artikel med en sød lille beskrivelse af svanereden. Fødehjemmet som på Andersens fødseldag den 2. april 1908 blev indviet til museum.

“Odense 2. april
Som sådan ligger der nede på hjørnet af Hans Jensens Stræde mellem de mange andre lavloftede boliger. Taget skinner med nye tegl og væggen med fin hvitning. Ande-Reden er blevet pudset og pyntet og svanens fjer (og strå) er samlede der: somme noget pjuskede, for det bliver selv svanedun her i livet. Der kunne være dem af vore her i livet. Der kunne være dem af vore store, hvem sådan et hus ikke ville passe sammen med. Men H.C. Andersen havde nok selv syntes om det (han havde dog vel ikke netop medtaget læsterne til sit store fodtøj med dets udvækster). Han samlede jo netop selv de gulnede papirer og klipperier. Og han blev altid ved med at bære mindelserne om reden. Den hører så tydeligt med til historien. Ja, der begynder den ….. ”

Lars Bjørnsten Odense 2016